Dùng hông quen ... mới mua 3 4 ngày mà xài hông quen nên bán lun ....

1 Tay xanh 6 số màu xanh dương : 290k
1 bộ ốp inox két nước + lốc máy ( 3 món ) + chụp bô : 290k
1 bao tay grembo mày bạc : 60k

Tất cả đều mới kít vì mới mua cỡ 3 > 4 ngày ....

Ai cần liên hệ 0905827792